FDND Docs

Welkom bij FDND!

docs.fdnd.nl beschrijft de Associate degree Frontend Design & Development, een opleiding van de Hogeschool van Amsterdam op niveau 5. Op deze website tref je een verzameling documenten die tezamen de visie en het beleid van de opleiding vormen.

Al onze visie en beleidsstukken zonder AVG-impact zijn publiek toegankelijk omdat we het belangrijk vinden dat iedereen dit kan inzien en daarop kan reageren. Om bij te dragen of deel te nemen aan de discussie heb je een GitHub account nodig.

Onze documenten

Hieronder een overzicht en beknopte omschrijving van de verschillende documenten op deze pagina:

Boksa - beschrijft de Body of Knowledge, Skills and Attitude (BOKSA) van de opleiding. Deze is ingedeeld aan de hand van de Development Lifecycle (DLC). Naast werkvormen staan hier ook woordenlijsten en links naar relevante bronnen.

Onderwijs - beschrijft de dagelijkse gang van zaken in het onderwijs bij FDND (Operations). Onderwerpen die aan bod komen zijn beoordelingssystematiek en studentbegeleiding.

Organisatie - beschrijft de organisatieinrichting van FDND (Governance). Onderwerpen die aan bod komen zijn vergaderingen, beslissingsstructuur, rollen en verantwoordelijkheden.

Reflectie - beschrijft de kritische reflectie aan de hand van de vier standaarden van de NVAO ten behoeve van onze Midterm-Review welke plaats zal vinden op 21 november 2024.

TNO Dossier - beschrijft het initiatief voor een Associate degree opleiding Frontend Design & Development aan de Hogeschool van Amsterdam! Je treft hier het dossier zoals dat is ingediend bij de NVAO ten behoeve van de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) welke gevisiteerd is op 15 april 2021.

Wil je bijdragen?

FDND nodigt je van harte uit bij te dragen aan deze website. Je kunt bijdragen door een issue in te schieten of een pull-request te doen. In beide gevallen heb je een GitHub account nodig.

Issues

Als je ergens op deze site een fout ontdekt of als je ideeën hebt voor uitbreiding, dan horen wij dat graag door middel van een issue op Github. Wij maken bij issues onderscheid tussen goede ideeën, technische fouten en tekstuele aanpassingen. Kies alsjeblieft het juiste type issue dan worden de labels automagisch correct toegevoegd.

Heb je een goed idee? Stuur jouw idee in als issue op Github. Het is lastig om in jouw hoofd te kijken. Zorg bij het invullen van het issue dat je voldoende context geeft om jouw idee te interpreteren. Schetsen of screenshots helpen ons te begrijpen wat je precies bedoeld.

Kom je een bug tegen? Je kunt een technische fout rapporteren door een issue aan te maken op Github. Om de bug te reproduceren is context noodzakelijk dus vul alsjeblieft het hele formulier in.

Kom je een type-foutje tegen of wens je een inhoudelijke verandering? Je kunt een tekstuele aanpassing voorstellen door een issue aan te maken op Github. Om jouw intentie te begrijpen is context noodzakelijk dus vul alsjeblieft het hele formulier in.

Pull-requests

Onze documenten staan in een open-source omgeving, zodoende staat het je vrij aanpassingen zelfstandig door te voeren. Als je verandering wilt kan je dat dus ook doen door een pull-request in te sturen. Zorg daarbij altijd voor een duidelijke beschrijving van de verandering. FDND neemt pull-requests zeer serieus, alle serieuze voorstellen worden door meerdere docenten bekeken en besproken.