FDND Frontend Design & Development

Welkom bij FDND!

docs.fdnd.nl beschrijft de Associate degree Frontend Design & Development, een opleiding van de Hogeschool van Amsterdam op niveau 5. Op deze website treft u een verzameling documenten die tezamen het beleid van de opleiding vormen.

Al onze visie en beleidsstukken zonder AVG-impact zijn publiek toegankelijk omdat we het belangrijk vinden dat iedereen dit kan inzien en daarop kan reageren.

Op docs.fdnd.nl vind je een beschrijving van de opleiding aan de hand van de vier NVAO standaarden waarbij voor het overzicht standaard 1 en 4 op dezelfde pagina zijn ondergebracht:

  1. Beoogde leerresultaten
  2. Onderwijsleeromgeving
  3. Toetsing
  4. Gerealiseerde leerresultaten